O nás

Na trhu pôsobíme ako podnikateľský subjekt od r. 1993. V súčasnosti poskytujeme kompletné účtovnícke, právne a ekonomické služby približne 250-tim klientom rôznej právnej subjektivity (akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, verejné obchodné spoločnosti, živnostníci, umelci, advokáti, súkromní lekári, nadácie, príspevkové organizácie, cestovné kancelárie, združenia, neziskové organizácie, štátne podniky).

Spôsob, akým naša spoločnosť poskytuje služby, je formou kompletného ekonomického  a účtovného servisu a s tým súvisiaceho organizačného, právneho a daňového poradenstva vrátane zastupovania pred daňovým úradom, príp. inými orgánmi štátnej správy a inštitúciami sociálneho a zdravotného poistenia.

Klientovi poskytujeme servis od prvotného zavedenia účtovnej evidencie (jednoduché i podvojné účtovníctvo), cez účtovné, devízové, štatistické výkazníctvo, mzdovú a personálnu evidenciu, daňové poradenstvo, audíty, procesy transformácií právnych subjektov, ich likvidácie, resp. konkurzy až po výmazy spoločnosti z obchodného registra a prípadné ukončenia podnikateľských aktivít fyzických osôb.

Audítorské služby, služby daňového poradcu, súdneho znalca, prípadne mediátora  poskytujeme približne 35-im klientom priebežne a ďalším 70-im ročne.

Štandardné zmluvné podmienky spolupráce sú uvedené v “Zmluve o poskytovaní ekonomických služieb”, “Zmluve o audítorskej činnosti, resp. Zmluve o daňovom poradenstve”.

Nadštandard našich služieb zabezpečujeme flexibilitou, korektným a diskrétnym prístupom našich pracovníkov, ich kultivovaným vystupovaním a zodpovednosťou.

 JUDr. Ing. Daša Koraušová MBA, L.L.M

JUDr. Ing. Daša Koraušová, LL.M., MBA
Konateľka spoločnosti