Sídlo spoločnosti:
EKORDA, s. r. o.
Révova 45
811 02 Bratislava 1
IČO: 31364438
IČ DPH: SK2020352917
Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I
Oddiel: Sro
Vložka: 6291/B
Základné imanie spoločnosti: 30 000,- €
Rozsah splatenia: 30 000,- €
Korešpondenčná adresa a prevádzka firmy:
EKORDA, s. r. o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava 2
Tel:GSM:Fax:02/ 4319 1233
02/ 4820 0401
02/ 4820 0402
0903 242 495
0903 450 159
E-mail:info@ekorda.sk