rokov fungovania na trhu

Desiatky spokojných klientov za

Pozrite si niektorých v referenciách

Spoločnosť Ekorda, s.r.o.

poskytuje svoje služby od 17.decembra 1993. O kvalite práce, ktorú vykonávame s precíznosťou svedčí rad spokojných klientov.

KTO SME

Na trhu pôsobíme ako podnikateľský subjekt od r. 1993. V súčasnosti poskytujeme kompletné účtovnícke, právne a ekonomické služby približne 250-tim klientom rôznej právnej subjektivity.

S KÝM SPOLUPRACUJEME?

Účtovnícke, audítorské a právne služby, služby daňového poradcu, resp. súdneho znalca poskytujeme mnohým klientom, ich zoznam si môžete pozrieť v referenciách. Alebo sa informovať telefonicky, emailom.

KDE NÁS NÁJDETE?

V časti webstránky kontakt, nájdete všetky emailové aj telefonické čísla, mapu, fotografie a ostatné informácie ako sa s nami skontaktovať a dohodnúť si možnosti spolupráce s nami.

Prečo spolupracovať práve s nami?