Project Description

Priebežná konzultačná činnosť

V cene za naše účtovnícke služby je zahrnutá aj priebežná konzultačná činnosť klientom súvisiaca s ich podnikateľskou činnosťou a legislatívnymi zmenami ovplyvňujúcimi ekonomické a právne záležitosti podnikateľov.

Ostatné naše služby