Project Description

Služby mediátora

JUDr. Ing. Daša Koraušová  LL.M., MBA je  zapísaná v registri mediátorov na Ministerstve spravodlivosti SR, takže aj služby mediátora vám vieme v EKORDE poskytnúť.

Mediácia znamená mimosúdne riešenia sporov zákonnou cestou.

Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného alebo iného právneho vzťahu.

Mediácia predstavuje spôsob riešenia sporu, kde mediátor ako nezaujatá a nezávislá osoba pomáha zúčastneným stranám identifikovať ich spoločné záujmy a nabáda ich, aby hľadali spoločné a praktické riešenia. Úlohou mediátora je pomôcť vyjednať stranám také riešenia, ktoré vzájomne uspokojujú zúčastnené strany.

Mediácia je dôverná, rýchla, neformálna, neverejná, flexibilná a je podstatne lacnejšia, ako súdne konanie. Pri mediácii vyhrávajú obidve strany.

Ostatné naše služby