Project Description

Ostatné druhy ekonomických a právnych služieb, odborné rady

Okrem základných ekonomických služieb súvisiacich s vedením účtovnej evidencie a daňového poradenstva ponúkame aj iné ekonomické služby vrátane finančných analýz a vypracovania podnikateľských zámerov. Poskytujeme odborné rady v procese organizačných zmien spoločností a podnikateľov, vrátane ich vzniku, zrušenia a zániku. Zabezpečíme odborné poradenstvo pri predaji podniku alebo jeho časti, transformáciách spoločností, pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločností.

Ďalej ponúkame odborné rady v oblasti

–          ochrany osobných údajov a neobvyklých obchodných operácií

–          medzinárodného zdaňovania

–          trestno-právnej zodpovednosti právnických osôb

Tiež vieme posúdiť, ktoré podniky sú podnikmi v úpadku a v kríze, ktoré firmy musia mať vypracovanú dokumentáciu o transferovom oceňovaní, smernicu pre uplatnenie zákona o boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a ďalšie smernice súvisiace s výkonom podnikateľskej činnosti.

Vykonávame tiež:

  • zápisy do Registra partnerov verejného sektora
  • zápisy do Registra mimovládnych organizácií
  • zápisy konečných užívateľov výhod do Obchodného registra

Ostatné naše služby