Project Description

Správa pohľadávok

Činnosti v rámci správy pohľadávok zahŕňajú okrem vedenia  evidencie dlžníkov a aktuálneho stavu konkrétnych pohľadávok aj úkony súvisiace s ich vymáhaním súdnou cestou a prípadným zabezpečením pohľadávok vrátane exekučných konaní

Ostatné naše služby