Project Description

Likvidácie a konkurzy

Klientom ponúkame  okrem vedenia účtovnej evidencie aj zastupovanie pri zrušení a zániku spoločnosti v procese likvidácie, v konkurznom, reštrukturalizačnom alebo vyrovnávacom konaní. Zároveň vieme zabezpečiť výkon funkcie likvidátora alebo spoluprácu so správcom konkurznej podstaty.

Ostatné naše služby